Tájékoztató anyagok

Az adatbázis felmérés alapját képezi egy papír alapú és digitális térkép készítésének, amely a megkérdezett iparági szereplőket jeleníti meg, továbbá a térségben található jellemző gyógynövényeket is. Az adatbázis felmérés egy kiadvány készítéséhez is hozzájárul Magyarországon, amely a jellemző gyógynövények ismertetését, gyógyhatásuk bemutatását, termesztési módjukat foglalja magában. Szlovákiában hasonlóan készül egy kiadvány, amely a legjobb gyakorlatokat mutatja be úgy a magyarországi, mint a szlovákiai oldalról. Ez azt jelenti, hogy az adatbázis készítés kapcsán a felmérés során/után kiválasztják azt a tíz magyarországi és tíz szlovákiai gyógynövényipari szereplőt (mezőgazdasági termelő; feldolgozó tevékenységet végző; termékelőállító; kereskedő tevékenységet folytató; ismeretterjesztő, oktató tevékenységet folytató), akinek a tevékenységét bemutatja a kiadvány, és mintegy motivációt ad az iparágba bekapcsolódni szándékozók részére.
Szlovákiában egy elemzés is készül a gyógynövénytermesztés törvényi szabályozásának aktuális helyzetéről.

 

Kiadványok:

100 hasznos gyógynövény

Gyógynövény támogatási politikák SKHU régióban

Legjobb gyógynövényipari gyakorlatok Magyarországon és Szlovákiában

Térkép:

Észak-Magyarország és Dél-Szlovákia gyógynövényipari térképe